AIQIUGE - AIQIUGE车载系列19:《华语经典怀旧1000首》(126.52 GB)

001-----100
 0001 - 徐小凤 - 500步.wav
 0002 - 张惠妹 - Bad Boy.wav
 0003 - 关淑怡 - DELA.wav
 0004 - 王菲 - Di-Dar.wav
 0005 - 王菲 - Do Do Da Da.wav
 0006 - 谭咏麟 - Dont Say Goodbye.wav
 0007 - 张国荣 - Miss You Much.wav
 0008 - 李克勤 - My Shiriey.wav
 0009 - 王菲 - Summer Of Love.wav
 0010 - 李娜 - 阿啦里呦.wav
 0011 - 容祖儿 - 阿门.wav
 0012 - 殷秀梅 - 阿米娜.wav
 0013 - 谭咏麟 - 爱的根源.wav
 0014 - 蔡幸娟 - 爱的花园.wav
 0015 - 罗文 - 爱的苦果.wav
 0016 - 谭咏麟 - 爱的逃兵.wav
 0017 - 林志美 - 爱的微波.wav
 0018 - 关淑怡 - 爱恨缠绵.wav
 0019 - 张学友 - 爱火花.wav
 0020 - 汪明荃 - 爱你一生不够多.wav
 0021 - 汪明荃 - 爱你一生一世.wav
 0022 - 张清芳 - 爱情是问也是不问.wav
 0023 - 谭咏麟 - 爱上您.wav
 0024 - 林忆莲 - 爱上一个不回家的人.wav
 0025 - 蔡琴 - 爱神的箭.wav
 0026 - 雪莉 - 爱.wav
 0027 - 谭咏麟 - 爱意怎挡.wav
 0028 - 谭咏麟 - 爱在深秋.wav
 0029 - 郑少秋 - 爱在心内暖.wav
 0030 - 蔡琴 - 愛斷情傷.wav
 0031 - 叶德娴 - 愛情味道.wav
 0032 - 王菲 - 暧昧.wav
 0033 - 汪明荃 - 安拉我主.wav
 0034 - 腾格尔 - 八千里路云和月.wav
 0035 - 张明敏 - 爸爸的草鞋.wav
 0036 - BEYOND - 爸爸妈妈.wav
 0037 - 蔡琴 - 白发吟.wav
 0038 - 张明敏 - 拜访春天.wav
 0039 - 谭咏麟 - 半梦半醒.wav
 0040 - 雪莉 - 宝贝.wav
 0041 - 容祖儿 - 抱抱.wav
 0042 - 张国荣 - 暴风一族.wav
 0043 - 蔡琴 - 被遗忘的时光.wav
 0044 - 张国荣 - 奔向未来日子.wav
 0045 - 张明敏 - 毕业生.wav
 0046 - 关正杰 - 碧海青天.wav
 0047 - 李谷一 - 边疆的泉水清又纯.wav
 0048 - 李克勤 - 边缘少年.wav
 0049 - 谭咏麟 - 编织.wav
 0050 - 徐小凤 - 变色感情.wav
 0051 - 谭咏麟 - 变奏.wav
 0052 - 雷安娜 - 别了忧郁- Johnny Blue.wav
 0053 - 陈慧娴 - 冰点.wav
 0054 - 谭咏麟 - 不必伸手给我.wav
 0055 - 王菲 - 不变.wav
 0056 - 林忆莲 - 不不不.wav
 0057 - 陈百强 - 不.wav
 0058 - 谭咏麟 - 不见不散.wav
 0059 - BEYOND - 不可一世.wav
 0060 - 雪莉 - 不了情.wav
 0061 - 叶德娴 - 不舍也为爱.wav
 0062 - 苏永康 - 不想独自快乐.wav
 0063 - 张清芳 - 不想你也难.wav
 0064 - 张惠妹 - 不要告别.wav
 0065 - 林子祥 - 不要离去.wav
 0066 - 王菲 - 不再儿嬉.wav
 0067 - 陈百强 - 不再流泪.wav
 0068 - 陈百强 - 不再问究竟.wav
 0069 - 腾格尔 - 不长矮草的地方.wav
 0070 - 关正杰 - 残梦.wav
 0071 - 腾格尔 - 苍鹰.wav
 0072 - 许冠杰 - 沧海一声笑.wav
 0073 - 腾格尔 - 草原之夜.wav
 0074 - 张国荣 - 侧面.wav
 0075 - 谭咏麟 - 曾经.wav
 0076 - 关正杰 - 常在我心间...爱你不分早晚.wav
 0076 - 蔡幸娟 - 偿还.wav
 0077 - 邓丽君 - 偿还.wav
 0079 - 张崇基,张崇德 - 偿还.wav
 0080 - 腾格尔 - 唱给黄河听.wav
 0081 - 蔡琴 - 尘封的记忆.wav
 0082 - 徐小凤 - 沉默.wav
 0083 - 林子祥 - 成吉思汗.wav
 0084 - 徐小凤 - 城市足印.wav
 0085 - 邓丽君 - 春风满小城.wav
 0086 - 谭咏麟 - 痴心的废墟.wav
 0087 - 陈百强 - 痴心眼内藏.wav
 0088 - 雷安娜 - 痴心再会期.wav
 0089 - 蔡琴 - 迟来的人.wav
 0090 - 蔡琴 - 出人头地.wav
 0091 - 蔡琴 - 出塞曲.wav
 0092 - 邓丽君 - 初次尝到寂寞.wav
 0093 - 黄红英 - 初次尝到寂寞.wav
 0094 - 陈百强 - 初恋.wav
 0095 - 王菲 - 初恋的地方.wav
 0096 - 林志美 - 初恋.wav
 0097 - 郑少秋 - 楚留香.wav
 0098 - 容祖儿 - 啜泣.wav
 0099 - 雪莉 - 穿过你的黑发的我的手.wav
 0100 - 黄红英 - 船歌.wav

101-----200
 0101 - 蔡幸娟 - 春花梦露.wav
 0102 - 许冠杰 - 春梦良宵.wav
 0103 - 许冠杰 - 春梦.wav
 0104 - 张德兰 - 春天新希望.wav
 0105 - 甄妮 - 春雨弯刀.wav
 0106 - 张清芳 - 纯粹.wav
 0107 - 李克勤 - 此情此境.wav
 0108 - 林忆莲 - 匆匆.wav
 0109 - 陈百强 - 从今以后.wav
 0110 - 王菲 - 从明日开始.wav
 0111 - 张学友李玟 - 从头到尾(粤语).wav
 0112 - 苏永康 - 從來未發生 ( 管弦版 ).wav
 0113 - 王菲 - 翠湖寒.wav
 0114 - 徐小凤 - 错爱也是爱(紫钗记).wav
 0115 - 张清芳 - 错不在你.wav
 0116 - 关牧村 - 打起手鼓唱起歌.wav
 0117 - 关正杰 - 大地恩情.wav
 0118 - 李克勤 - 大会堂演奏厅.wav
 0119 - 张清芳 - 大雨的夜里.wav
 0120 - 关牧村 - 带露的玫瑰.wav
 0121 - 甄妮 - 待月草.wav
 0122 - 邓丽君 - 但愿人长久.wav
 0123 - 黄红英 - 但愿人长久.wav
 0124 - 王菲 - 但愿人长久.wav
 0125 - 陈百强 - 当我想起你.wav
 0126 - 殷秀梅 - 党啊,亲爱的妈妈.wav
 0127 - 关牧村 - 等你归来.wav
 0128 - 夏韶声 - 等.wav
 0129 - 许冠杰 - 等玉人.wav
 0130 - 蔡琴 - 等着你回来.wav
 0131 - 陳秋霞 - 第二道彩虹.wav
 0132 - 陳秋霞 - 点解(手牵手).wav
 0133 - BEYOND - 点解点解.wav
 0134 - 蔡琴 - 點亮霓虹燈.wav
 0135 - 容祖儿 - 電我 (Siemens Mobile廣告主題曲).wav
 0136 - 蔡琴 - 蝶衣.wav
 0137 - 关淑怡 - 冬恋 .wav
 0138 - 陈百强 - 冬恋.wav
 0139 - 张明敏 - 冬梅.wav
 0140 - 叶德娴 - 冬青樹下.wav
 0141 - 徐小凤 - 冬.wav
 0142 - 邓丽君 - 冬之恋情.wav
 0143 - 蔡幸娟 - 动不动就说爱我.wav
 0144 - 王菲 - 动心.wav
 0145 - 腾格尔 - 独白.wav
 0146 - 邓丽君 - 独上西楼.wav
 0147 - 黄红英 - 独上西楼.wav
 0148 - 许冠杰 - 独上西楼.wav
 0149 - 雪莉 - 独上西楼.wav
 0150 - 张学友 - 独寻醉.wav
 0151 - 徐小凤 - 读书郎.wav
 0152 - 苏永康 - 獨立宣言.wav
 0153 - 蔡琴 - 讀你.wav
 0154 - 李谷一 - 杜鹃花开.wav
 0155 - 蔡琴 - 渡口.wav
 0156 - 许冠杰 - 断肠梦.wav
 0157 - 陈慧娴 - 多少柔情多少梦.wav
 0158 - 梅艳芳 - 多少柔情.wav
 0159 - 张学友 - 堕落天堂.wav
 0160 - 陈百强 - 恩情.wav
 0161 - 关淑怡 - 梵音 .wav
 0162 - 邓丽君 - 芳草无情.wav
 0163 - 郑少秋 - 飞鹰.wav
 0164 - 林子祥 - 分分钟需要妳.wav
 0165 - 叶倩文 - 焚心似火(國語版).wav
 0166 - 陈百强 - 粉红色的一生.wav
 0167 - 甄妮 - 奋斗.wav
 0168 - 张德兰 - 风尘泪.wav
 0169 - 徐小凤 - 风的季节.wav
 0170 - 夏韶声 - 风继续吹.wav
 0171 - 邓丽君 - 风霜伴我行.wav
 0172 - 徐小凤 - 风雨同路.wav
 0173 - 张国荣 - 风再起时.wav
 0174 - 林志美 - 风筝.wav
 0175 - 王杰 - 封鎖我一生.wav
 0176 - 郑少秋 - 烽火飞花.wav
 0177 - 许冠杰 - 父母恩.wav
 0178 - 腾格尔 - 父亲和我.wav
 0179 - 张学友 - 该不该.wav
 0180 - 陈百强 - 感情到老.wav
 0181 - 林志美 - 感情的段落.wav
 0182 - 雪莉 - 橄榄树.wav
 0183 - 蔡幸娟 - 高山青.wav
 0184 - 容祖儿 - 告解.wav
 0185 - 梅艳芳 - 歌衫泪影.wav
 0186 - 徐小凤 - 歌声暖我心.wav
 0187 - 张学友 - 给朋友.wav
 0188 - 雪莉 - 给我一个吻.wav
 0189 - 蔡琴 - 跟我說愛我.wav
 0190 - 张国荣 - 共同渡过.wav
 0191 - 张国荣 - 够了.wav
 0192 - 叶德娴 - 孤獨最好.wav
 0193 - 雷安娜 - 孤影暗自怜.wav
 0194 - 殷秀梅 - 谷穗上的蝈蝈.wav
 0195 - 王杰 - 故事的角色.wav
 0196 - 张明敏 - 故乡的风.wav
 0197 - 张明敏 - 故乡.wav
 0198 - 蔡琴 - 关于爱情.wav
 0199 - 汪明荃 - 归帆.wav
 0200 - 陈慧娴 - 归来吧.wav

201-----300
 0201 - 张学友 - 还是觉得你最好.wav
 0202 - 谭咏麟 - 还是你懂得爱我.wav
 0203 - 张学友 - 还我情真.wav
 0204 - 王杰,林忆莲 - 还有…….wav
 0205 - BEYOND - 海阔天空.wav
 0206 - 黄红英 - 海恋.wav
 0207 - 徐小凤 - 海鸥飞翔.wav
 0208 - 邓丽君 - 海韵.wav
 0209 - 黄红英 - 海韵.wav
 0210 - 雷安娜 - 含羞草.wav
 0211 - 蔡琴 - 好春宵.wav
 0212 - 罗文 - 好歌献给您.wav
 0213 - 李娜 - 好人一生平安.wav
 0214 - 蔡琴 - 好预兆.wav
 0215 - 罗文 - 号角.wav
 0216 - 陈百强 - 喝彩.wav
 0217 - 许冠杰 - 何处觅蓬莱.wav
 0218 - 容祖儿 - 何苦.wav
 0219 - 徐小凤 - 何日君再来(国).wav
 0220 - 邓丽君 - 何日君再来.wav
 0221 - 陳秋霞 - 何日再见.wav
 0222 - 张德兰 - 何日再相见.wav
 0223 - BEYOND - 和平与爱.wav
 0224 - 关淑怡 - 黑豹 .wav
 0225 - 关正杰 - 恨绵绵.wav
 0226 - 徐小凤 - 横直线.wav
 0227 - 陈慧娴 - 红茶馆.wav
 0228 - 王菲 - 红粉菲菲.wav
 0229 - 李克勤 - 红楼梦.wav
 0230 - 罗文 - 红棉.wav
 0231 - 关牧村 - 红棉摇篮曲.wav
 0232 - 李克勤 - 红日.wav
 0233 - 叶倩文 - 紅塵.wav
 0234 - 李克勤 - 后会有期.wav
 0235 - 蔡琴 - 忽然想起你.wav
 0236 - 陳秋霞 - 蝴蝶梦.wav
 0237 - 陈慧娴 - 花店.wav
 0238 - 张清芳 - 花雨夜.wav
 0239 - 林忆莲 - 花之色.wav
 0240 - 林子祥 - 画家.wav
 0241 - 殷秀梅 - 怀里和心里.wav
 0242 - 蔡琴 - 怀念.wav
 0243 - 腾格尔 - 怀念战友.wav
 0244 - 谭咏麟 - 幻影.wav
 0245 - 关淑怡 - 患难建真情 .wav
 0246 - 郑少秋 - 黄帝子孙.wav
 0247 - 腾格尔 - 黄河的水乾了.wav
 0248 - 张明敏 - 黄河怨.wav
 0249 - 吕珊 - 黄昏放牛.wav
 0250 - 王菲 - 黄昏里.wav
 0251 - 腾格尔 - 黄就是黄.wav
 0252 - 徐小凤 - 黄沙万里.wav
 0253 - 腾格尔 - 黄土地.wav
 0254 - 张惠妹 - 灰姑娘.wav
 0255 - 腾格尔 - 回家的晚上.wav
 0256 - 张明敏 - 回家.wav
 0257 - 徐小凤 - 婚纱背后.wav
 0258 - 雪莉 - 魂牵旧梦.wav
 0259 - 蔡琴 - 魂萦旧梦.wav
 0260 - 雪莉 - 魂萦旧梦.wav
 0261 - 林子祥 - 活色生香.wav
 0262 - 甄妮 - 活着多姿彩.wav
 0263 - 蔡琴 - 火舞.wav
 0264 - 王菲 - 或者.wav
 0265 - 甄妮 - 或者只有恨.wav
 0266 - 蔡琴 - 机遇 II.wav
 0267 - 蔡琴 - 机遇I.wav
 0268 - 张德兰 - 鸡公仔.wav
 0269 - 罗文 - 激光中.wav
 0270 - 陈百强 - 疾风.wav
 0271 - 林子祥 - 几段感情.wav
 0272 - 邓丽君 - 几多愁.wav
 0273 - 陈百强 - 几分鐘的约会.wav
 0274 - 张明敏 - 几时再回头.wav
 0275 - 陈慧娴 - 几时再见.wav
 0276 - 王杰 - 幾分傷心幾分癡.wav
 0277 - 王菲 - 季候风.wav
 0278 - 张清芳 - 加州阳光.wav
 0279 - 蔡琴 - 家家有本难念的经.wav
 0280 - 王菲 - 假期.wav
 0281 - 关牧村 - 假如你要认识我.wav
 0282 - 邓丽君 - 假如我是真的.wav
 0283 - 王菲 - 假如我是真的.wav
 0284 - 夏韶声 - 假如.wav
 0285 - 苏永康 - 假使有日能忘記.wav
 0286 - 张惠妹 - 剪爱.wav
 0287 - 谭咏麟 - 讲不出再见.wav
 0288 - 林忆莲 - 讲多错多.wav
 0289 - 张学友 - 讲你知.wav
 0290 - 张学友 - 骄傲.wav
 0291 - 腾格尔 - 叫声哥哥你带我走.wav
 0292 - 李谷一 - 洁白的羽毛寄深情.wav
 0293 - 张惠妹 - 解脱.wav
 0294 - 汪明荃 - 今生不负爱.wav
 0295 - 王杰 - 今生無悔.wav
 0296 - 苏永康 - 今晚祝你做個好夢 ( 鋼琴版 ).wav
 0297 - 陈百强 - 今宵多珍重.wav
 0298 - 吕珊 - 今宵多珍重.wav
 0299 - 雪莉 - 今宵多珍重.wav
 0300 - 关牧村 - 金风吹来的时候.wav

301-----400
 0301 - 王菲 - 矜持.wav
 0302 - 林志美 - 劲之夜.wav
 0303 - 汪明荃 - 京华春梦.wav
 0304 - 罗文 - 荆途.wav
 0305 - 王菲 - 静夜的单簧管.wav
 0306 - 蔡琴 - 静夜星空.wav
 0307 - 林子祥 - 究竟天有几高.wav
 0308 - 腾格尔 - 酒歌.wav
 0309 - 邓丽君 - 酒醉的探戈.wav
 0310 - 王杰 - 酒醉酒醒.wav
 0311 - 张清芳 - 旧爱难了.wav
 0312 - 梅艳芳 - 旧欢如梦.wav
 0313 - 雷安娜 - 旧梦不须记.wav
 0314 - 关正杰 - 旧事随梦去.wav
 0315 - 徐小凤 - 旧事随梦去.wav
 0316 - 叶德娴 - 就是為你為你.wav
 0317 - 张国荣 - 拒绝再玩.wav
 0318 - 叶德娴 - 倦.wav
 0319 - 李克勤 - 眷恋.wav
 0320 - 王菲 - 眷恋.wav
 0321 - 郑少秋 - 决战前夕.wav
 0322 - 林子祥 - 抉择.wav
 0323 - 蔡琴 - 抉擇.wav
 0324 - 張崇基 張崇德 - 絕.wav
 0325 - 王菲 - 君心我心.wav
 0326 - 张学友 - 咖啡.wav
 0327 - 蔡琴 - 靠近我,如果你懂.wav
 0328 - 王菲 - 可爱眼睛.wav
 0329 - 陈慧娴 - 可否.wav
 0330 - BEYOND - 可否冲破.wav
 0331 - 王杰 - 可能.wav
 0332 - 张德兰 - 可知道.wav
 0333 - 张惠妹 - 空中的梦想家.wav
 0334 - 张惠妹 - 哭不出来.wav
 0335 - 叶倩文 - 哭砂(國語版).wav
 0336 - 张惠妹 - 哭砂.wav
 0337 - 张明敏 - 苦酒满杯.wav
 0338 - 張崇基 張崇德 - 垃圾.wav
 0339 - 殷秀梅 - 拉骆驼的黑小伙.wav
 0340 - 苏永康,陈洁仪 - 来夜方长.wav
 0341 - 张杏月 - 兰花草.wav
 0342 - 张惠妹 - 蓝天.wav
 0343 - 李克勤 - 蓝月亮.wav
 0344 - 汪明荃 - 郎归晚.wav
 0345 - 張崇基 張崇德 - 狼來了.wav
 0346 - 李克勤 - 浪漫长路.wav
 0347 - 邓丽君 - 浪子心声.wav
 0348 - 夏韶声 - 浪子心声.wav
 0349 - 许冠杰 - 浪子心聲 2002.wav
 0350 - 徐小凤 - 老人与海.wav
 0351 - 蔡幸娟 - 泪的小雨.wav
 0352 - 邓丽君 - 泪的小雨.wav
 0353 - 张明敏 - 泪的小雨.wav
 0354 - 蔡幸娟 - 冷井情深.wav
 0355 - 王菲 - 冷战.wav
 0356 - 许冠杰 - 梨窩淺笑.wav
 0357 - 叶倩文 - 黎明不要來(國語版).wav
 0358 - 张学友 - 礼物.wav
 0359 - 关正杰 - 俩忘烟水里.wav
 0360 - 陈百强 - 涟漪.wav
 0361 - 张学友 - 恋爱终结.wav
 0362 - 张惠妹 - 恋曲 1990.wav
 0363 - 关淑怡 - 恋一世的爱 .wav
 0364 - 甄妮 - 良机不可再.wav
 0365 - 谭咏麟 - 凌晨一吻.wav
 0366 - 郑少秋 - 留香恨.wav
 0367 - 郑少秋 - 留香曲.wav
 0368 - 殷秀梅 - 流吧,美丽的托玛尔河.wav
 0369 - 王菲 - 流非飞.wav
 0370 - 叶倩文 - 流金歲月.wav
 0371 - 王杰 - 流浪的心.wav
 0372 - 徐小凤 - 流下前.wav
 0373 - 王菲 - 流星.wav
 0374 - 蔡琴 - 流转的时光.wav
 0375 - 蔡琴 - 六月茉莉(回到尘世).wav
 0376 - 蔡琴 - 六月茉莉.wav
 0377 - 陳秋霞 - 六月天.wav
 0378 - 张明敏 - 龙船调.wav
 0379 - 张明敏 - 龙的传人.wav
 0380 - 张明敏 - 龙的故乡.wav
 0381 - 容祖儿 - 隆重登場.wav
 0382 - 张明敏 - 垄上行.wav
 0383 - 郑少秋 - 陆小凤.wav
 0384 - 郑少秋 - 轮流转.wav
 0385 - 蔡琴 - 旅程.wav
 0386 - 张惠妹 - 旅程.wav
 0387 - 蔡琴 - 绿岛小夜曲.wav
 0388 - 关牧村 - 绿色的小雨.wav
 0389 - 蔡幸娟 - 妈妈教我的歌.wav
 0390 - 李谷一 - 妈妈看看我吧.wav
 0391 - 关牧村 - 马铃声声响.wav
 0392 - 徐小凤 - 卖馄饨.wav
 0393 - 徐小凤 - 卖汤丸.wav
 0394 - 陈百强 - 脉搏奔流.wav
 0395 - 张明敏 - 满江红.wav
 0396 - 梅艳芳 - 蔓珠莎华.wav
 0397 - 张明敏 - 漫步风雨中.wav
 0398 - 徐小凤 - 漫漫前路.wav
 0399 - 徐小凤 - 漫天风雨.wav
 0400 - 陈百强 - 漫长盼望.wav

401-----500
 0401 - 张学友 - 慢条斯理.wav
 0402 - 张德兰 - 茫茫路.wav
 0403 - 苏永康 - 没季节的火花.wav
 0404 - 林忆莲 - 没有发生的爱情.wav
 0405 - 林忆莲 - 没有你 还是爱你.wav
 0406 - 张惠妹 - 没有烟抽的日子.wav
 0407 - 苏永康 - 眉來眼去.wav
 0408 - 雪莉 - 梅兰梅兰我爱你.wav
 0409 - 徐小凤 - 每日怀念你.wav
 0410 - 殷秀梅 - 美丽的凤尾竹.wav
 0411 - 林子祥 - 美丽的小姑娘.wav
 0412 - 叶德娴 - 美夢.wav
 0413 - 李谷一 - 妹妹找哥泪花流.wav
 0414 - 张明敏 - 蒙尘的巨龙.wav
 0415 - 腾格尔 - 蒙古人.wav
 0416 - 徐小凤 - 濛濛夜雨.wav
 0417 - 徐小凤 - 梦飞行.wav
 0418 - 梅艳芳 - 梦幻的拥抱.wav
 0419 - 张明敏 - 梦驼铃.wav
 0420 - 腾格尔 - 梦中戈壁.wav
 0421 - 吕珊 - 梦中人.wav
 0422 - 王菲 - 梦中人.wav
 0423 - 蔡琴 - 迷宫物语.wav
 0424 - 王菲 - 迷路.wav
 0425 - 罗文 - 迷惘.wav
 0426 - 梅艳芳 - 觅爱重重.wav
 0427 - 罗文 - 名剑风流.wav
 0428 - 甄妮 - 明日话今天.wav
 0429 - 关淑怡,谭咏麟 - 明天你是否依然爱我.wav
 0430 - 夏韶声 - 明星.wav
 0431 - 叶德娴 - 明星.wav
 0432 - 叶倩文 - 明月心(國語版).wav
 0433 - BEYOND - 命运是你家.wav
 0434 - 许冠杰 - 莫等待.wav
 0435 - 甄妮 - 莫旁皇.wav
 0436 - 张德兰 - 默默无言.wav
 0437 - 腾格尔 - 母亲.wav
 0438 - 蔡琴 - 那些事那些人.wav
 0439 - 雷安娜 - 那一阵风.wav
 0440 - 腾格尔 - 奶奶,我走了.wav
 0441 - 王菲 - 奈何.wav
 0442 - 雪莉 - 男与女(你和我).wav
 0443 - 王菲 - 南海姑娘.wav
 0444 - 蔡琴 - 南屏晚钟.wav
 0445 - 雪莉 - 南屏晚钟.wav
 0446 - 关淑怡 - 难得有情人 .wav
 0447 - 邓丽君 - 难忘初恋的情人.wav
 0448 - 蔡幸娟 - 难忘的初恋情人.wav
 0449 - 李谷一 - 难忘今宵.wav
 0450 - 林忆莲 - 难忘您.wav
 0451 - 张明敏 - 难寻旧时梦.wav
 0452 - 许冠杰 - 難忘您.wav
 0453 - 蔡琴 - 你不要那样看着我的眼睛.wav
 0454 - 陈慧娴 - 你的梦我的梦.wav
 0455 - 蔡琴 - 你的眼神.wav
 0456 - 林志美 - 你的眼神.wav
 0457 - 李娜 - 你家在那里.wav
 0458 - 叶倩文 - 你今天要走.wav
 0459 - 林忆莲 - 你令我性感.wav
 0460 - 叶德娴 - 你留我在此.wav
 0461 - 蔡幸娟 - 你是我的宝贝.wav
 0462 - 林忆莲 - 你是我的男人.wav
 0463 - 张学友 - 你是我今生唯一传奇.wav
 0464 - 蔡琴 - 你是我心中雲一朵.wav
 0465 - 张清芳 - 你喜欢我的歌吗.wav
 0466 - 邓丽君 - 你在我心中.wav
 0467 - 王菲 - 你在我心中.wav
 0468 - 邓丽君 - 你怎么说.wav
 0469 - 王杰 - 妳是我胸口永遠的痛(國).wav
 0470 - 林子祥 - 妳在何方.wav
 0471 - 张明敏 - 年轻人的心声.wav
 0472 - 陈百强 - 念亲恩.wav
 0473 - 李谷一 - 鸟翅.wav
 0474 - 汪明荃 - 宁愿给你欺骗.wav
 0475 - 张学友 - 宁愿做错.wav
 0476 - 陈百强 - 凝望.wav
 0477 - BEYOND - 农民.wav
 0478 - 王杰 - 怒海孤鴻.wav
 0479 - 叶倩文 - 諾言.wav
 0480 - 叶倩文 - 女人的弱點.wav
 0481 - 叶倩文 - 女人的眼淚(國語版).wav
 0482 - 李娜 - 女人是老虎.wav
 0483 - 蔡琴 - 偶然.wav
 0484 - 陳秋霞 - 偶然.wav
 0485 - 陈百强 - 偶像.wav
 0486 - 林志美 - 偶遇.wav
 0487 - 陈百强 - 盼三年.wav
 0488 - 雪莉 - 盼三年.wav
 0489 - 陈百强 - 盼望的缘分.wav
 0490 - 关淑怡 - 叛逆汉子 .wav
 0491 - 徐小凤 - 泡菜的故事.wav
 0492 - 张德兰 - 陪你一起不是我.wav
 0493 - 谭咏麟 - 朋友.wav
 0494 - 陈百强 - 偏偏喜欢你.wav
 0495 - 陈慧娴 - 飘雪.wav
 0496 - 张清芳 - 迫不及待.wav
 0497 - 林子祥 - 七月初七.wav
 0498 - 苏永康 - 其實我很擔心.wav
 0499 - 蔡幸娟 - 祈祷.wav
 0500 - 王菲 - 棋子.wav

501-----600
 0501 - 蔡琴 - 恰似你的温柔.wav
 0502 - 邓丽君 - 恰似你的温柔.wav
 0503 - 蔡琴 - 恰似你的溫柔.wav
 0504 - 陈慧娴 - 千千阕歌.wav
 0505 - 汪明荃 - 千王群英会.wav
 0506 - 邓丽君 - 千言万语.wav
 0507 - 林忆莲 - 前尘.wav
 0508 - 甄妮 - 前程.wav
 0509 - 李谷一 - 前门情思.wav
 0510 - 张国荣 - 倩女幽魂.wav
 0511 - 林忆莲 - 蔷薇之恋.wav
 0512 - 蔡幸娟 - 巧合.wav
 0513 - 容祖儿 - 怯.wav
 0514 - 罗文 - 亲情.wav
 0515 - 李娜 - 青藏高原.wav
 0516 - 许冠杰 - 青春梦里人.wav
 0517 - 林忆莲 - 倾斜.wav
 0518 - 蔡琴 - 卿卿如晤.wav
 0519 - 甄妮 - 清风轻轻吹.wav
 0520 - 邓丽君 - 清夜悠悠.wav
 0521 - 叶德娴 - 轻轻叹.wav
 0522 - 甄妮 - 情爱是力量.wav
 0523 - 谭咏麟 - 情不变.wav
 0524 - 王菲 - 情敌.wav
 0525 - 刘德华 - 情感的禁区.wav
 0526 - 苏永康 - 情來自有方.wav
 0527 - 谭咏麟 - 情两牵.wav
 0528 - 张国荣 - 情难自控.wav
 0529 - 张德兰 - 情浓恨更浓.wav
 0530 - 谭咏麟 - 情凭谁来定错对.wav
 0531 - BEYOND - 情人.wav
 0532 - 陈百强 - 情人.wav
 0533 - 邓丽君 - 情人的关怀.wav
 0534 - 蔡琴 - 情人的眼泪.wav
 0535 - 林忆莲 - 情人的眼泪.wav
 0536 - 吕珊 - 情人的眼泪.wav
 0537 - 雪莉 - 情人的眼泪.wav
 0538 - 张杏月 - 情人的眼泪.wav
 0539 - 林志美 - 情人路.wav
 0540 - 陳秋霞 - 情人树.wav
 0541 - 叶倩文 - 情人知己.wav
 0542 - 甄妮 - 情如松柏.wav
 0543 - 张德兰 - 情若无花不结果.wav
 0544 - 蔡琴 - 情鎖.wav
 0545 - 郑少秋 - 情未了.wav
 0546 - 张德兰 - 情义两心坚.wav
 0547 - 叶倩文 - 秋去秋來.wav
 0548 - 李谷一 - 秋水伊人.wav
 0549 - 蔡琴 - 秋夜.wav
 0550 - 李克勤 - 球迷奇遇记.wav
 0551 - 容祖儿 - 全身暑假.wav
 0552 - 罗文 - 全为爱.wav
 0553 - 张清芳 - 燃烧一瞬间.wav
 0554 - 张惠妹 - 让每个人都心碎.wav
 0555 - 罗文 - 让我奔放.wav
 0556 - 张明敏 - 让我与你相遇.wav
 0557 - 叶德娴 - 让春风过去.wav
 0558 - 张国荣 - 热辣辣.wav
 0559 - 甄妮 - 人处天涯.wav
 0560 - 陈慧娴 - 人生何处不相逢.wav
 0561 - 叶德娴 - 人生究竟乜事?.wav
 0562 - 徐小凤 - 人生满希望.wav
 0563 - 张德兰 - 人生于世.wav
 0564 - 邓丽君 - 人约黄昏后.wav
 0565 - 梅艳芳 - 人在风里.wav
 0566 - 王杰 - 人在風雨中.wav
 0567 - 关正杰 - 人在旅途洒泪时.wav
 0568 - 雷安娜 - 人在秋风里.wav
 0569 - 张清芳 - 认真的眼睛.wav
 0570 - 叶德娴 - 任你锁住我.wav
 0571 - 张崇基,张崇德 - 认错.wav
 0572 - 关淑怡 - 仍流着眼泪 .wav
 0573 - 甄妮 - 日已西沉.wav
 0574 - 张学友林忆莲 - 日与夜.wav
 0575 - 李谷一 - 绒花.wav
 0576 - 许冠杰 - 柔情泪.wav
 0577 - 王菲 - 如风.wav
 0578 - 蔡琴 - 如果没有你.wav
 0579 - 彭羚 - 如梦初醒.wav
 0580 - 甄妮 - 若即若离.wav
 0581 - 王菲 - 若你真爱我.wav
 0582 - 林志美 - 洒脱.wav
 0583 - 林忆莲 - 三更夜半.wav
 0584 - 腾格尔 - 三毛.wav
 0585 - 蔡琴 - 三年.wav
 0586 - 吕珊 - 三年.wav
 0587 - 林子祥 - 三人行.wav
 0588 - 张明敏 - 三月里的小雨.wav
 0589 - 腾格尔 - 桑丹呼仁.wav
 0590 - 李娜 - 嫂子颂.wav
 0591 - 林子祥 - 沙漠小子.wav
 0592 - 梅艳芳 - 纱笼女郎.wav
 0593 - 陈慧娴 - 傻女.wav
 0594 - 邓丽君 - 山茶花.wav
 0595 - 黄红英 - 山茶花.wav
 0596 - 张明敏 - 山南山北走一回.wav
 0597 - 雷安娜 - 山石盟.wav
 0598 - 谭咏麟 - 山野闲情.wav
 0599 - 李娜 - 山远水远.wav
 0600 - 蔡琴 - 伤心小站.wav

601-----700
 0601 - 林忆莲 - 烧.wav
 0602 - 林志美 - 摄石人.wav
 0603 - 谭咏麟 - 谁可改变.wav
 0604 - 邓丽君 - 谁来爱我.wav
 0605 - 徐小凤 - 谁人还笑我傻.wav
 0606 - 徐小凤 - 谁又欠了谁.wav
 0607 - 罗文 - 身体语言.wav
 0608 - 陈百强 - 深爱着你.wav
 0609 - 徐小凤 - 深秋立楼头.wav
 0610 - 李克勤 - 深深深.wav
 0611 - 林志美 - 什么是缘分.wav
 0612 - 蔡琴 - 神秘女郎.wav
 0613 - 张学友 - 生命的插曲.wav
 0614 - 陳秋霞 - 生命之光.wav
 0615 - 关淑怡 - 失恋演奏家 .wav
 0616 - 罗文 - 狮子山下.wav
 0617 - 叶德娴 - 施展法术.wav
 0618 - 蔡琴 - 時間的河.wav
 0619 - 罗文 - 世间始终你好.wav
 0620 - 许冠杰 - 世事如棋.wav
 0621 - 谭咏麟 - 世外情.wav
 0622 - 梅艳芳 - 似水流年.wav
 0623 - 雪莉 - 似水流年.wav
 0624 - 王杰 - 是否我真的一无所有(国).wav
 0625 - 王杰 - 是妳是妳.wav
 0626 - 关正杰 - 是谁沉醉.wav
 0627 - 许冠杰 - 是雨?是泪?.wav
 0628 - 陈慧娴 - 逝去的诺言.wav
 0629 - 王菲 - 誓言.wav
 0630 - 徐小凤 - 誓要入刀山.wav
 0631 - 殷秀梅 - 手鼓—月亮.wav
 0632 - 郑少秋 - 书剑恩仇录.wav
 0633 - 徐小凤 - 双城记.wav
 0634 - 张德兰 - 双双结伴去.wav
 0635 - 许冠杰 - 双星情歌.wav
 0636 - 容祖儿 - 谁来爱我.wav
 0637 - 王杰 - 谁明浪子心.wav
 0638 - 谭咏麟 - 水中花.wav
 0639 - 邓丽君 - 丝丝小雨.wav
 0640 - 邓丽君 - 思君.wav
 0641 - 徐小凤 - 思行之路.wav
 0642 - 汪明荃 - 四季情.wav
 0643 - 腾格尔 - 耸立的山峰.wav
 0644 - 张明敏 - 送你一把泥土.wav
 0645 - 蔡琴 - 苏醒.wav
 0646 - 腾格尔 - 虽说一切会过去.wav
 0647 - 夏韶声 - 随想曲.wav
 0648 - 张杏月 - 梭罗河畔.wav
 0649 - 张学友 - 他在那里.wav
 0650 - 林子祥 - 她的歌声.wav
 0651 - 张学友 - 她.wav
 0652 - 蔡琴 - 太阳出來了.wav
 0653 - 李娜 - 唐明皇.wav
 0654 - 容祖儿 - 逃避你.wav
 0655 - 林忆莲 - 逃离钢筋森林.wav
 0656 - 容祖儿 - 特別嘉宾.wav
 0657 - 谭咏麟 - 天边一只雁.wav
 0658 - 许冠杰 - 天才白痴往日情.wav
 0659 - 汪明荃 - 天虹.wav
 0660 - 王菲 - 天空 (Unplugged).wav
 0661 - 王菲 - 天空.wav
 0662 - 王菲 - 天使.wav
 0663 - 腾格尔 - 天堂.wav
 0664 - 叶德娴 - 天天都相见.wav
 0665 - 张清芳 - 天天年轻.wav
 0666 - 蔡琴 - 天天天天.wav
 0667 - 蔡琴 - 天涯歌女.wav
 0668 - 蔡幸娟 - 天真活泼又美丽.wav
 0669 - 苏永康,谭耀文 - 天知道.wav
 0670 - 李克勤 - 天作之合.wav
 0671 - 邓丽君 - 甜蜜蜜.wav
 0672 - 张国荣 - 贴身.wav
 0673 - 罗文 - 铁血丹心.wav
 0674 - 许冠杰 - 铁塔淩云.wav
 0675 - 李克勤 - 听说你失恋.wav
 0676 - 蔡幸娟 - 童话.wav
 0677 - 容祖儿 - 痛愛.wav
 0678 - 关牧村 - 吐鲁番的葡萄熟了.wav
 0679 - 张明敏 - 外婆的澎湖湾.wav
 0680 - 叶倩文 - 完全是你.wav
 0681 - 叶倩文 - 晚风(国).wav
 0682 - 蔡琴 - 晚霞.wav
 0683 - 张杏月 - 晚霞.wav
 0684 - 汪明荃 - 万水千山总是情.wav
 0685 - 关正杰 - 万水千山纵横.wav
 0686 - 邓丽君 - 万叶千声.wav
 0687 - 张明敏 - 汪洋中的一条船.wav
 0688 - 张杏月 - 王昭君.wav
 0689 - 张德兰 - 网中人.wav
 0690 - 黄红英 - 往事如昨.wav
 0691 - BEYOND - 妄想.wav
 0692 - 谭咏麟 - 忘不了你.wav
 0693 - 谭咏麟 - 忘不了您.wav
 0694 - 黄红英 - 忘记他.wav
 0695 - 葉振棠 - 忘尽心中情.wav
 0696 - 王杰 - 忘了妳忘了我(国).wav
 0697 - 张杏月 - 望春风(Remix).wav
 0698 - 张杏月 - 望春风.wav
 0699 - 王杰 - 为何分离.wav
 0700 - 陈慧娴 - 为何仍是你.wav

701-----800

 0701 - 许冠杰 - 为你.wav
 0702 - 张学友 - 为什么爱是这样.wav
 0703 - 吕珊 - 为什么春天会迟到.wav
 0704 - 容祖儿 - 未知.wav
 0705 - BEYOND - 温暖的家乡.wav
 0706 - 王杰 - 溫柔的妳.wav
 0707 - 谭咏麟 - 吻别.wav
 0708 - 张崇基,张崇德 - 吻感.wav
 0709 - 蔡幸娟 - 问你.wav
 0710 - 梅艳芳 - 问一问你.wav
 0711 - 许冠杰 - 我爱你(陈秋霞合唱).wav
 0712 - 殷秀梅 - 我爱你,塞北的雪.wav
 0713 - 张学友 - 我得你(粤).wav
 0714 - 陈百强 - 我的故事.wav
 0715 - 蔡琴 - 我的思念.wav
 0716 - 吕珊 - 我的心里没有他.wav
 0717 - 雪莉 - 我的心里只有你没有他.wav
 0718 - 许冠杰 - 我的心仍属于你.wav
 0719 - 张明敏 - 我的中国心.wav
 0720 - 劉雅麗 - 我和春天有个约会.wav
 0721 - 邓丽君 - 我和你.wav
 0722 - 蔡琴 - 我和我自己的影子.wav
 0723 - 张明敏 - 我们拥有一个名字叫中国.wav
 0724 - 苏永康 - 我女人.wav
 0725 - 腾格尔 - 我热恋的故乡.wav
 0726 - BEYOND - 我是愤怒.wav
 0727 - 张明敏 - 我是中国人.wav
 0728 - 叶德娴 - 我所喜爱的歌.wav
 0729 - 蔡琴 - 我听见我的心在哭.wav
 0730 - 王菲 - 我想.wav
 0731 - 邓丽君 - 我心深处.wav
 0732 - 谭咏麟 - 我心喜欢你.wav
 0733 - 叶倩文 - 我要活下去.wav
 0734 - 林子祥 - 我要走天涯.wav
 0735 - 张崇基,张崇德 - 我应该.wav
 0736 - 王菲 - 我永远珍惜你我.wav
 0737 - 蔡琴 - 我有一段情.wav
 0738 - 李克勤 - 我着十号.wav
 0739 - 邓丽君 - 我只在乎你.wav
 0740 - 腾格尔 - 乌云参丹.wav
 0741 - BEYOND - 无尽空虚.wav
 0742 - 雷安娜 - 无奈我心乱如麻.wav
 0743 - 徐小凤 - 无奈.wav
 0744 - 王菲 - 无题.wav
 0745 - 张国荣 - 无心睡眠.wav
 0746 - 张国荣 - 无需要太多.wav
 0747 - 谭咏麟 - 无言感激.wav
 0748 - 许冠杰 - 无情夜冷风.wav
 0749 - 吕珊 - 午夜吉他.wav
 0750 - 关淑怡 - 午夜狂奔 .wav
 0751 - 徐小凤 - 午夜狂歌.wav
 0752 - 蔡琴 - 午夜香吻.wav
 0753 - 张德兰 - 武侠帝女花.wav
 0754 - 李娜 - 武则天.wav
 0755 - 谭咏麟 - 雾之恋.wav
 0756 - 夏韶声 - 雾之恋.wav
 0757 - 腾格尔 - 希拉草原深处.wav
 0758 - 张学友 - 稀有品种.wav
 0759 - 徐小凤 - 喜气洋洋.wav
 0760 - 苏永康 - 下个应该很爱你.wav
 0761 - 李克勤 - 夏日之神话.wav
 0762 - 徐小凤 - 夏威夷情歌.wav
 0763 - 张智霖.许秋怡 - 现代爱情故事.wav
 0764 - 关淑怡 - 现在爱我 .wav
 0765 - 蔡琴 - 现在的心情.wav
 0766 - 张明敏 - 乡间的小路.wav
 0767 - 李谷一 - 乡恋.wav
 0768 - 张学友,梅艳芳 - 相爱很难.wav
 0769 - 邓丽君 - 相看泪眼.wav
 0770 - 张德兰 - 相识也是缘份.wav
 0771 - 李谷一 - 相思河.wav
 0772 - 吕珊 - 相思河畔.wav
 0773 - 雪莉 - 相思河畔.wav
 0774 - 许冠杰 - 相思千万重.wav
 0775 - 徐小凤 - 香港夜上海.wav
 0776 - 张杏月 - 香格里拉.wav
 0777 - 徐小凤 - 香江暖流.wav
 0778 - 王菲 - 享受.wav
 0779 - 谭咏麟 - 想将来.wav
 0780 - 张清芳 - 想你到心慌.wav
 0781 - 蔡琴 - 想你的時候.wav
 0782 - 林子祥 - 想你.wav
 0783 - 邓丽君 - 想你想断肠.wav
 0784 - 张国荣 - 想你.wav
 0785 - 张学友 - 想劈酒.wav
 0786 - 汪明荃 - 像白云像清风.wav
 0787 - 徐小凤 - 逍遥四方.wav
 0788 - 叶倩文 - 潇洒走一回(国).wav
 0789 - 殷秀梅 - 小草 歌剧.wav
 0790 - 黄红英 - 小城故事(二).wav
 0791 - 邓丽君 - 小城故事.wav
 0792 - 黄红英 - 小城故事.wav
 0793 - 苏永康 - 小城无眼泪.wav
 0794 - 邓丽君 - 小村之恋.wav
 0795 - 谭咏麟 - 小风波.wav
 0796 - 殷秀梅 - 小鸽子,你飞向哪里.wav
 0797 - 腾格尔 - 小河淌水.wav
 0798 - 徐小凤 - 小癞麻.wav
 0799 - 甄妮 - 小鸟高飞.wav
 0800 - 陈秋霞 - 小时候.wav

801-----900
 0801 - 殷秀梅 - 小小桂花香.wav
 0802 - 郑少秋 - 笑看风云.wav
 0803 - 蔡琴 - 谢幕曲.wav
 0804 - 蔡幸娟 - 心肝宝贝.wav
 0805 - 许冠杰 - 心里日记.wav
 0806 - 罗文 - 心里有个谜.wav
 0807 - 甄妮 - 心曲.wav
 0808 - 李克勤 - 心上人.wav
 0809 - 蔡琴 - 心太急.wav
 0810 - 王杰 - 心痛(國).wav
 0811 - 徐小凤 - 心头石.wav
 0812 - 夏韶声 - 心债.wav
 0813 - 李谷一 - 心中的玫瑰.wav
 0814 - 李克勤 - 心中的宇宙.wav
 0815 - 叶德娴 - 星尘.wav
 0816 - 关正杰 - 星.wav
 0817 - 徐小凤 - 行踪不要问.wav
 0818 - 徐小凤 - 幸福途.wav
 0819 - 张学友 - 幸福宣言.wav
 0820 - 谭咏麟 - 幸运星.wav
 0821 - 叶德娴 - 幸运是我.wav
 0822 - 郑少秋 - 熊熊圣火.wav
 0823 - 关正杰 - 学中情.wav
 0824 - 腾格尔 - 雪地里面的一条狼.wav
 0825 - 徐小凤 - 雪后有春风.wav
 0826 - 关牧村 - 雪莲花.wav
 0827 - 张清芳 - 雪下得太早.wav
 0828 - 黄红英 - 雪中莲.wav
 0829 - 王菲 - 雪中莲.wav
 0830 - 邓丽君 - 雪中情.wav
 0831 - 谭咏麟 - 寻乐真岩数.wav
 0832 - 林子祥 - 亚里巴巴.wav
 0833 - 邓丽君 - 胭脂泪.wav
 0834 - 陈百强 - 烟雨凄迷.wav
 0835 - 蔡幸娟 - 烟雨斜阳.wav
 0836 - 陈百强 - 眼泪为妳流.wav
 0837 - 殷秀梅 - 阳关三叠 (唐).wav
 0838 - 汪明荃 - 杨门女将.wav
 0839 - 蔡幸娟 - 摇婴仔歌 (闽南语摇篮曲).wav
 0840 - BEYOND - 遥望.wav
 0841 - 张学友 - 瑶瑶.wav
 0842 - 谭咏麟 - 也曾相识.wav
 0843 - 林忆莲 - 野花.wav
 0844 - 许冠杰 - 夜半轻私语.wav
 0845 - 王菲 - 夜半醉.wav
 0846 - 徐小凤 - 夜风中.wav
 0847 - 蔡幸娟 - 夜花娇.wav
 0848 - 陈慧娴 - 夜机.wav
 0849 - 蔡琴 - 夜来香.wav
 0850 - 邓丽君 - 夜来香.wav
 0851 - 林忆莲 - 夜来香.wav
 0852 - 张杏月 - 夜来香.wav
 0853 - 蔡琴 - 夜來香.wav
 0854 - 林忆莲 - 夜了……没有借口.wav
 0855 - 张学友 - 夜了……又破晓.wav
 0856 - 关淑怡 - 夜迷宫 .wav
 0857 - 雪莉 - 夜色.wav
 0858 - 蔡琴 - 夜上海.wav
 0859 - 吕珊 - 夜上海.wav
 0860 - 雪莉 - 夜上海.wav
 0861 - 许冠杰 - 夜夜念奴娇.wav
 0862 - 许冠杰 - 夜雨声.wav
 0863 - 王菲 - 一半.wav
 0864 - 林忆莲 - 一辈子心情.wav
 0865 - 梅艳芳 - 一点相思.wav
 0866 - 关正杰 - 一点烛光.wav
 0867 - 邓丽君 - 一封情书.wav
 0868 - 张明敏 - 一个陌生的女孩.wav
 0869 - 林子祥 - 一个人.wav
 0870 - 邓丽君 - 一个小心愿.wav
 0871 - 王菲 - 一个小心愿.wav
 0872 - 张明敏 - 一剪梅.wav
 0873 - 郑少秋 - 一剑镇神州.wav
 0874 - 徐小凤 - 一脸红霞.wav
 0875 - 殷秀梅 - 一抹夕阳.wav
 0876 - 李克勤 - 一千零一夜.wav
 0877 - 关淑怡 - 一切也愿意 .wav
 0878 - 李克勤 - 一生不变.wav
 0879 - 陈百强 - 一生不可自决.wav
 0880 - 叶德娴 - 一生的赌注.wav
 0881 - 李克勤 - 一生挂念你.wav
 0882 - 罗文 - 一生有意义.wav
 0883 - 谭咏麟 - 一生中最爱.wav
 0884 - 雪莉 - 一样的月光.wav
 0885 - 关牧村 - 一支难忘的歌.wav
 0886 - 蔡琴 - 遗失的情歌.wav
 0887 - 郑少秋 - 倚天屠龙记.wav
 0888 - 陳秋霞 - 忆童年.wav
 0889 - 蔡琴 - 意难忘.wav
 0890 - 张杏月 - 意难忘.wav
 0891 - 苏永康,李彩桦 - 意犹未尽.wav
 0892 - 林志美 - 因你别离.wav
 0893 - 苏永康 - 因为爱你 ( 更珍惜自己 ).wav
 0894 - 林志美 - 因我爱你.wav
 0895 - 徐小凤 - 音乐盒.wav
 0896 - 许冠杰 - 印象 2002.wav
 0897 - 甄妮 - 英雄本色.wav
 0898 - 陳秋霞 - 罂粟花.wav
 0899 - 李谷一 - 迎宾曲.wav
 0900 - 王菲 - 影子.wav

901-----1000
 0901 - 李谷一 - 永远不能忘.wav
 0902 - 蔡琴 - 永远的微笑.wav
 0903 - 林志美 - 永远冬天.wav
 0904 - 林志美 - 永远动听.wav
 0905 - 关正杰 - 咏梅.wav
 0906 - 张学友 - 勇敢的故事.wav
 0907 - 汪明荃 - 勇敢的中国人.wav
 0908 - 汪明荃 - 用爱将心偷.wav
 0909 - 蔡琴 - 油麻菜籽.wav
 0910 - 郑少秋 - 游子恨.wav
 0911 - 陈百强 - 有了你.wav
 0912 - 苏永康 - 有人喜欢蓝.wav
 0913 - 邓丽君 - 有谁知我此时情.wav
 0914 - 邓丽君 - 又见炊烟.wav
 0915 - 王菲 - 又见炊烟.wav
 0916 - 张明敏 - 又见柳叶青.wav
 0917 - 王菲 - 诱惑我.wav
 0918 - 关牧村 - 渔光曲.wav
 0919 - 关正杰 - 渔舟唱晚.wav
 0920 - 张崇基,张崇德 - 余情未了.wav
 0921 - 陈慧娴 - 与泪抱拥.wav
 0922 - 谭咏麟 - 雨丝!情愁.wav
 0923 - 王菲 - 雨天没有你.wav
 0924 - 谭咏麟 - 雨夜的浪漫.wav
 0925 - 林志美 - 雨夜钢琴.wav
 0926 - 蔡琴 - 雨中城市.wav
 0927 - 邓丽君 - 欲说还休.wav
 0928 - 张惠妹 - 原来你什么都不想要.wav
 0929 - 邓丽君 - 原乡情浓.wav
 0930 - 王菲 - 原乡情浓.wav
 0931 - 张杏月 - 原乡人.wav
 0932 - 林子祥 - 原野是我家.wav
 0933 - 罗文 - 愿望就是明天.wav
 0934 - 关牧村 - 愿做蝴蝶比翼飞.wav
 0935 - 叶倩文 - 愿死也为情.wav
 0936 - 张崇基,张崇德 - 约定.wav
 0937 - 李克勤 - 月半小夜曲.wav
 0938 - 腾格尔 - 月儿弯弯照九州.wav
 0939 - 蔡琴 - 月光.wav
 0940 - 关牧村 - 月光下的凤尾竹.wav
 0941 - 蔡琴 - 月光小夜曲.wav
 0942 - 张杏月 - 月光小夜曲.wav
 0943 - 邓丽君 - 月亮代表我的心.wav
 0944 - 黄红英 - 月亮代表我的心.wav
 0945 - 雪莉 - 月亮代表我的心.wav
 0946 - 徐小凤 - 月亮光光(天涯孤客).wav
 0947 - 殷秀梅 - 月亮之歌.wav
 0948 - 蔡琴 - 月满西楼.wav
 0949 - 徐小凤 - 月色眼内浮.wav
 0950 - 林志美 - 月影.wav
 0951 - 苏永康,吴国敬 - 越吻越伤心.wav
 0952 - 蔡琴 - 再愛我一次.wav
 0953 - 邓丽君 - 再见!我的爱人.wav
 0954 - 甄妮 - 再见也罢.wav
 0955 - 谭咏麟 - 再见亦是泪.wav
 0956 - 甄妮 - 再见再见有情人.wav
 0957 - 容祖儿 - 再见我的初恋.wav
 0958 - 林忆莲 - 再生恋.wav
 0959 - 腾格尔 - 在那遥远的地方.wav
 0960 - 黄红英 - 在水一方.wav
 0961 - 林子祥 - 在水中央.wav
 0962 - 腾格尔 - 在银色月光下.wav
 0963 - 李娜 - 咱爸咱妈.wav
 0964 - 李娜 - 咱哥.wav
 0965 - BEYOND - 早班火车.wav
 0966 - 张学友 - 燥狂.wav
 0967 - 蔡琴 - 怎么能.wav
 0968 - 李谷一 - 赠缅甸友人.wav
 0969 - 张惠妹 - 站在高岗上.wav
 0970 - BEYOND - 长城.wav
 0971 - 张明敏 - 长城谣.wav
 0972 - 王菲 - 长大.wav
 0973 - 殷秀梅 - 长江之歌.wav
 0974 - 张学友,黎瑞恩 - 长流不息 .wav
 0975 - 罗文 - 这个秋天.wav
 0976 - 许冠杰 - 这一种感觉.wav
 0977 - 容祖儿 - 这分钟更爱你.wav
 0978 - 许冠杰 - 这一曲送給您.wav
 0979 - 徐小凤 - 真爱又如何.wav
 0980 - 叶德娴 - 真爱是寻觅得到.wav
 0981 - 雷安娜 - 真的喜欢你.wav
 0982 - 徐小凤火 - 真金那怕.wav
 0983 - 蔡幸娟 - 真情.wav
 0984 - 容祖儿 - 争气.wav
 0985 - 王菲 - 挣脱.wav
 0986 - 王菲 - 知已知彼.wav
 0987 - 李谷一 - 知音.wav
 0988 - 王菲 - 执迷不悔(国语版).wav
 0989 - 王菲 - 执迷不悔(粤语版).wav
 0990 - 雷安娜 - 只想你的爱.wav
 0991 - 李克勤 - 只想你会意.wav
 0992 - 蔡幸娟 - 只要为你活一天.wav
 0993 - 林忆莲 - 只要我活过哭过.wav
 0994 - 许冠杰 - 纸船.wav
 0995 - 陈百强 - 至爱.wav
 0996 - 关淑怡 - 制造迷梦 .wav
 0997 - 张明敏 - 中华民族.wav
 0998 - 雪莉 - 仲夏夜.wav
 0999 - 徐小凤 - 重逢.wav
 1000 - 关正杰 - 祝福.wav

1001-----
 1001 - 甄妮 - 祝福你.wav
 1002 - 叶倩文 - 祝福.wav
 1003 - 关牧村 - 祝酒歌.wav
 1004 - 吕珊 - 祝你顺风.wav
 1005 - 蔡幸娟 - 转一圈.wav
 1006 - 腾格尔 - 装饰美丽的帽子.wav
 1007 - 汪明荃 - 紫钗恨.wav
 1008 - 郑少秋 - 紫釵恨.wav
 1009 - 关牧村 - 紫丁香啊白丁香.wav
 1010 - 张德兰 - 紫水晶.wav
 1011 - 张德兰 - 紫玉坠.wav
 1012 - 徐小凤 - 自己人.wav
 1013 - 张学友 - 走不掉.wav
 1014 - 李娜 - 走进西藏.wav
 1015 - 李克勤 - 足球小旋风.wav
 1016 - 殷秀梅 - 祖国啊!我永远热爱你.wav
 1017 - 李谷一 - 祖国啊春常在.wav
 1018 - 谭咏麟 - 最爱的你.wav
 1019 - 夏韶声 - 最爱是谁.wav
 1020 - 张国荣 - 最爱.wav
 1021 - 蔡琴 - 最後一夜.wav
 1022 - 蔡琴 - 醉在你的怀中.wav
 1023 - 陈百强 - 昨夜梦见妳.wav
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列01:《
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列02:《
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列03:《
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列04:《
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列05:《
WAV AIQIUGE 09/06
AIQIUGE - AIQIUGE车载系列06:《
 
 
由于百度网盘原因,易导致资源失效,您可以在页面上提交失效申报,我们尽量修复!
网易&QQ音乐文件解锁 /